Polityka prywatności

Prywatności

Polityka prywatności


Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu www jest AkzoNobel Car Refinishes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160538, o nadanych numerach: NIP 5251985295 i REGON 012890013, o kapitale zakładowym w wysokości 16.883.000.00złotych.

AkzoNobel Car Refinishes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160538, o nadanych numerach: NIP 5251985295 i REGON 012890013, o kapitale zakładowym w wysokości 16.883.000.00złotych.