Oznakowanie

Etykiety z informacją dotyczącą zawartości Lotnych Związków Organicznych (VOC)

 

Zgodnie z Dyrektywą UE, na etykietach produktów pojawiła się dodatkowa informacja dotycząca zawartości LZO. Obok przykład takiej etykiety wraz z objaśnieniami.

 

 

2004/42/IIB(c) (540) 364
kategoria produktu (dopuszczalna zawartość LZO) faktyczna zawartość LZO

 

Odnosi się to tylko do etykiet produktów podstawowych – dodatki zostały wyłączone z dodatkowego oznakowania.

 

Szczegóły:

 

2004/42 – numer Dyrektywy UE

 

IIB(c) – kategoria produktu, zgodna z oryginalną tabelą zawartą w dokumencie Dyrektywy.

 

(540) – maksymalny, dopuszczalny w danej kategorii, limit LZO

 

364 – rzeczywista zawartość LZO w danym produkcie (określona w mieszance gotowej do natrysku z najwyższą możliwą do uzyskania zawartością LZO, zgodnie z Dokumentacją Techniczną (TIS) produktu

 

Ponadto, na przedniej stronie puszki, umieszczono graficzną informację (tzw. winietka VOC) aby już na pierwszy rzut oka łatwiej odróżnić produkty spełniające normy LZO od produktów konwencjonalnych. Przykład poniżej:

 

 

W kartach technicznych produktów (TIS) również jest zamieszczona dodatkowa informacja o zawartości LZO – jak niżej.

 

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.(kategoria produktu)) w postaci gotowej do użycia max. (dopuszczalna zawartość LZO) g/l VOC. Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie (faktyczna zawartość LZO) g/l.

 

Produkty nie spełniające wymagań VOC (LZO)

 

Na etykietach będzie umieszczony tekst "ostrzegawczy": Not for sale to Vehicle Refinishers in the EU, who need to comply with the Directive 2004/42/EC (Nie do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje Dyrektywa 2004/42/EC).